تیرماه 1399
 
نقش آفرینی به سبک پگاه_صفحه 4
طعم آفتاب با شیرینی های یاسمین_صفحه 5
دستان معجزه گری که صلح و سلام آفرید_صفحه 6
 

 

سینما و تاریخ جذاب و تاثیرگذار
محمد عرفان صدیقیان – مطالعات سینمایی از حوزه های جذاب Ùˆ اثر گذار سینما به شمار Ù…ÛŒ رود Ú©Ù‡ متاسفانه در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. شاید بتوان یکی از علت های اصلی آن را، کمبود منابع مرجع ترجمه شده دانست . اخیرا انتشارات علمی Ùˆ فرهنگی دست به ترجمه Ùˆ نشر تعدادی از مهمترین آثار این حوزه زده است. مضمون مشترک Ùˆ محوری تمام آثار این مجموعه سینماست، اما در هر یک به مطالعه Ùˆ بررسی زمینه های علوم دیگر Ùˆ پیوند مشترک آن ها با سینما پرداخته Ù…ÛŒ شود . از این رو کتب این مجموعه در حوزه مطالعات بینار رشته ای قرار Ù…ÛŒ گیرد.
کتاب سینما و تاریخ اثر مارک فرو یکی از آن هاست که محمد تهامی نژاد از مترجمان و نویسندگان سرشناس ، آن را به فارسی ترجمه کرده است. فرو در این کتاب نگاهی متفارت به ارتباط میان تاریخ و سینما داشته و به دنبال این مسئله است که تا چه اندازه می توان به فیلم های سینمایی، به عنوانسند و عامل اثر گذار در مطالعه تاریخ استناد کرد. مقاله های این کتاب ،سراسر تاریخ سینما را در بر می گیرد و به این مهم می پردازد که سینما و تاریخ در کدام محدوده هاو شیوه ها با یکدیگر تلاقی می کنند. مارک فرو چهره شناخته شده ای در عرصه تاریخ نگاری اجتماعی به شمار می رودکه خود تجربه ساخت فیلم های از سینمای آلمان ،آمریکا ،روسیه و فرانسه پرداخته شده و فرو تلاش کرده است اهمیت تاریخ نگاری از طریق فیلم را واکاوی کند. پرداختن به وقایع مختلف تاریخی و چگونگی بازنمایی آن در فیلم های گوناگون از دسگر بخش های جذاب و خواندنی این کتاب به شمار می رود.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به ماهنامه فرهنگی ، هنری و گردشگری دیدگاه هنر می باشد.