تیرماه 1399
 
نقش آفرینی به سبک پگاه_صفحه 4
طعم آفتاب با شیرینی های یاسمین_صفحه 5
دستان معجزه گری که صلح و سلام آفرید_صفحه 6
 

 

توضیح روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی درباره انتشار گزارش عملکرد مالی 98

روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در Ù¾ÛŒ انتشار گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی در دوازده ماه سال Û¹Ù¨ از سوی سازمان سینمایی، یک توضیح را منتشر کرد. 

براساس این خبر، جهت جلوگیری از هرگونه سوتفاهم Ùˆ شائبه ذکر این نکته ضروری است Ú©Ù‡ در جدول «Ø­Ù…ایت از تولید فیلم سینمایی در قالب تسهیلات» (پیوست Û²) Ùˆ با دقت در ستون «ØªØ§Ø±ÛŒØ® اخذ وام» مشخص است Ú©Ù‡ خانم‌ها Ùˆ آقایان: «Ø²Ù‡Ø±Ø§ مشتاق» برای فیلم «Ù†Ø§Ù‡ÛŒØ¯»ØŒ «Ù…حسن مسافرچی» برای فیلم «Ø¨Ø±Ù†Ø¯Ù‡‌ها»ØŒ «Ø§ÙØ´ÛŒÙ† صادقی» برای فیلم «Ø²Ù†Ø¨ÙˆØ± کارگر»ØŒ «Ú©ÙˆØ±ÙˆØ´ اسدالهی» برای فیلم «Ù¾ÛŒØªÙˆÚ©»ØŒ «Ø±ÙˆØ­‌الله حجازی» برای فیلم «Ø±ÙˆØ´Ù†» Ùˆ «Ù…جید برزگر» برای فیلم «Ø§Ø¨Ø± بارانش گرفته» از بنیاد سینمایی فارابی تقاضای دریافت وام تسهیلات داشته‌اند Ùˆ به صندوق اعتباری هنر نیز معرفی شده‌اند اما به هر دلیل، وامی را دریافت نکرده‌اند یا بعد از معرفی از سوی بنیاد سینمایی فارابی به صندوق اعتباری هنر، از دریافت وام انصراف داده‌اند، Ú©Ù‡ جلوی نام این افراد در جدول مذکور Ùˆ در ستون «ØªØ§Ø±ÛŒØ® اخذ وام» خط تیره درج شده است.

در مقدمه این جدول آمده است Ú©Ù‡ بر اساس سیاست بنیاد سینمایی فارابی با هدف کارآفرینی Ùˆ اشتغال‌زایی برای Û±Û± فیلم جدول «Ø­Ù…ایت از تولید فیلم سینمایی در قالب تسهیلات» معرفی‌نامه صادر شده است.

jadval-shafaf-sazi-98-sandogh

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به ماهنامه فرهنگی ، هنری و گردشگری دیدگاه هنر می باشد.